INTENCJE MSZALNE OD 12 DO 18 CZERWCA 2023 r.

PONIEDZIAŁEK,

g.17.15 + Brata Zefiryna Ostaszewskiego /r.śm./

g. 18.00 + Stanisławę i Piotra Jaworskich, Salomę i Piotra Ochtyra oraz

Stefanię Korycką

WTOREK,

g. 17.15 + Jan Deja – int. Pogrz./1/

g.18.00 + Antoniego, Stanisława i Danutę Przewłodzkich, Krystynę Ampuła i

RR Teklińskich,

ŚRODA,

g. 18.00 + Stanisławę – Janinę i Tadeusza – Jana/31 r.śm/ Skoczylas i Cr

Skoczylas

CZWARTEK,

g. 17.00 + Wojciecha i Ryszarda Kowalskich

PIĄTEK,

g. 17.15 + Danuta Domańska – int. Pogrz./1/

g. 18.00 + Stefanię i Bogusława Napiórkowskich ,dziadków Napiórkowskich

oraz RR i Braci Tamowicz

SOBOTA,

g. 17.15 + Daniela Prusińska – int. Pogrz./3/

g.18.00 + RR Irenę i Henryka Rachuba oraz Agnieszkę i Ryszarda Rachuba

NIEDZIELA ,

g.9.00 + Tadeusza Napiórkowskiego oraz Władysławę i Józefa

Napiórkowskich

g. 11.00 W intencji Parafian

g. 16.00 + Tadeusza Lubienieckiego , Krzysztofa Lubienieckiego oraz Wiktorię

i Józefa Lubienieckich


Opublikowano

w

przez

Tagi: