Nabożeństwo 40-godzinne, 18.XII.2018r.

16 grudnia 2018 By admin

Plan Adoracji Całodziennej :

  1. Godzina 7:00-7:30 –  Msza Święta – Roraty
  2. Godzina 8:00-9:00 – Begno + Koło Różańcowe
  3. Godzina 9:00-10:00 – Ostaszewo i Wola Ostaszewska
  4. Godzina 10:00-11:00 –  Skaszewo Nowe + Kolo Różańcowe
  5. Godzina 11:00-12:00 – Skaszewo Włościańskie i Przejma
  6. Godzina 12:00-13:00 –  Słończewo + Koło Różańcowe
  7. Godzina 13:00-14:00 – Gotardy i Kościesze
  8. Godzina 14:00-15:00 –  Szyszki + Koło Różańcowe
  9. Godzina 15:00-16:00 – Koło Miłosierdzia, Koźniewo Średnie i Koźniewo Wielkie